Zaburzenia czucia i jego rodzaje

Zaburzenia czucia i jego rodzaje

Zaburzenia czucia to choroba polegająca na braku rozpoznania bodźców, które wypływają z organizmu oraz ze środowiska. Osoba z zaburzeniami czucia traci zdolności reagowania na tego typu bodźce. Chorobę tą powoduje dysfunkcja receptorów czucia, które są rozmieszczone w organizmie. Możemy wyróżnić czucie głębokie obejmujące impulsy pochodzące z wewnątrz a także czucie powierzchniowe, które obejmuje impulsy pochodzące ze środowiska zewnętrznego. Osoby z zaburzeniami czucia bardzo często mają problemy z kontrolowaniem swojego ciała, precyzją ruchów, często doświadczają również nagłych ataków hiperaktywności, bądź nadmiernej wrażliwości, która może objawiać się na przykład brakiem chęci do przytulania czy niechęcią dotyku innej osoby. Możemy wyróżnić obecnie kilka rodzajów zaburzeń. Jednym z rodzajów zaburzenia czucia jest niedowrażliwość, czyli dana osoba ma podwyższony próg czułości co powoduje, że ciężko jej odbierać sygnały, które pochodzą ze środowiska zewnętrznego. Innym rodzajem jest również nadwrażliwość, inaczej nazywana przeczulicą. Na czym polega nadwrażliwość? W przeciwieństwie do niewrażliwości osoba chora ma obniżony próg wrażliwości na odbieranie pewnych określonych bodźców oraz impulsów. Kolejnym rodzajem zaburzenia czucia jest także biały szum. Biały szum powstaje w momencie kiedy organizm produkuje wrażenia zmysłowe bez udziału bodźców pochodzących ze środowiska zewnętrznego. Jest to połączone z parestezją, która polega na wytwarzaniu uczuć, które normalnie nie występują – może to być na przykład drętwienie rąk, nóg czy też odczuwanie mrowienia.