Uzależnienie od nikotyny

Uzależnienie od nikotyny

Coraz więcej mówi się o szkodliwości palenia i uzależnieniu od nikotyny. Uzależnienie można rozgraniczyć dwojako – jako uzależnienie psychiczne i fizyczne. Uzależnienie psychiczne objawia się głównie poprzez trudne do przezwyciężenia objawy odstawienia środka uzależniającego, w tym przypadku nikotyny zawartej w dymie tytoniowym. Objawy to: apatia, agresja, stany dysforyczne, napady lęku, niepokoju. Uzależnienie fizyczne jest to przymus przyjmowania środka uzależniającego w celu zapobiegnięcia pojawienia się gwałtownych objawów abstynencyjnych. W składzie dymu tytoniowego jest bardzo wiele związków chemicznych, jest ich ponad 2300, najważniejsze z nich to: nikotyna, tlenek węgla, cyjanowodór, smoły dymu tytoniowego, pyły dymu tytoniowego i wiele innych. Ponadto skład dymu tytoniowego zależny jest od kilku czynników, a mianowicie od: rodzaju tytoniu, temperatury żarzenia, typu papierosa, czy z filtrem czy też bez, wilgotności, sposobu zaciągania się, dodatków chemicznych. Palenie tytoniu niesie za sobą wiele groźnych chorób, jak: zwężenie naczyń tętniczych, dusznicy bolesnej, zapalenie oskrzeli, rozedmę płuc, nowotwory płuc, pęcherza moczowego, rak krtani, działa też drażniąco na błonę śluzową powodując choroby przewodu pokarmowego. Przy rzucaniu palenia należy pamiętać, że każdy dzień zbliża do sukcesu, najgorsze są jedynie pierwsze dwa tygodnie.