Nowotwory – problem współczesnych społeczeństw

Nowotwory – problem współczesnych społeczeństw

Jak podają statystyki lekarskie, na całym świecie wzrasta liczba różnego rodzaju chorób nowotworowych – Polska nie jest w tym względzie wyjątkiem, jesteśmy przecież krajem, gdzie poziom cywilizacyjny jest coraz wyższy. Okazuje się, że choroby nowotworowe rozwijają się wraz z rozwojem cywilizacji – niektóre kraje, gdzie ludzie żyją zupełnie odmiennie od nas, w bardzo małym stopniu doznają problemu zachorowań na nowotwory – jest więc to pewnego rodzaju cena, jaka płaca rozwinięte społeczeństwa. Przyczyn gwałtownego przyrostu chorób nowotworowych jest na pewno wiele – można tu wymienić styl życia współczesnego człowieka, a więc jego sposób odżywiania, daleki od naturalnego, brak aktywności fizycznej, powszechną chemizację, a więc obecność chemii w pożywieniu i otoczeniu oraz wysoki stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Z każdym rokiem jednak medycyna robi duże postępy w walce z różnego typu nowotworami, a wiec już nie tylko operacyjnie, jak było jeszcze kilkadziesiąt lat temu, można skutecznie leczyć nowotwory. Niestety w polskim społeczeństwie panuje dość powszechny pogląd, że raka lepiej nie ruszać, wielu więc ludzi nie chodzi na badania kontrolne, nie zgłasza swoich wątpliwości lekarzowi i czasami zbyt późne rozpoczęcie leczenia jest nieskuteczne, po prostu kończy się zejściem śmiertelnym.