Jakie są rodzaje agnozji?

Jakie są rodzaje agnozji?

Agnozja jest to pewna choroba neurologiczna, polegająca na uszkodzeniu płatów ciemieniowych mózgu. Wskutek tego u osoby chorej dochodzi do zaburzeń odbierania oraz przetwarzania bodźców środowiskowych. Obecnie możemy wyróżnić trzy rodzaje agnozji: agnozję słuchową, wzrokową oraz agnozję czuciową. Agnozja może mieć różne nasilenie, dlatego też uszkodzeniu ulegają różne zmysły, niemniej dziś najczęściej można się spotkać z występowaniem agnozji wzrokowej. Osoby z agnozją wzrokową mają problemy z rozpoznawaniem twarzy, nie tylko znajomych osób, ale często także i swojej. Drugim najczęstszym rodzajem agnozji jest agnozja czuciowa. Osoby cierpiące na agnozję czuciową nie potrafią rozpoznawać kształtów obiektów, nawet takich, które są im znane. Najrzadszym rodzajem agnozji, które występuje u ludzi jest agnozja słuchowa. Chorzy na agnozję słuchową mają zaburzenia mowy, często nie potrafią poprawnie interpretować oraz rozpoznawać słyszanych dźwięków. Rozpoznanie rodzaju agnozji jest bardzo ważne, ponieważ to właśnie od jej rodzaju będzie zależeć leczenie. Dlatego jeśli pojawiają się u ciebie tego typu objawy bądź może dostrzegasz je u kogoś innego to z całą pewnością jak najszybciej powinieneś udać się do lekarza. Lekarz za pomocą wywiadu lekarskiego zbierze odpowiednie informacje na temat twojego zaburzenia, dzięki czemu będzie mógł zalecić odpowiednie i najbardziej efektywne leczenie.