Jak zmienić lekarza rodzinnego

Jak zmienić lekarza rodzinnego

Już kilkanaście lat temu w naszym kraju wprowadzono instytucje lekarza rodzinnego jako tego lekarza pierwszego kontaktu, a tym samym zniesiona została rejonizacja. Reforma zdała chyba egzamin, bowiem nie ma kolejek do lekarza rodzinnego, pacjenci są przyjmowani na bieżąco, można sobie wybrać lekarza rodzinnego w sposób dowolny, a lekarze rodzinni nie narzekają na niskie zarobki, co też jest korzystne w ujęciu systemowym. Istnieje procedura zmiany lekarza rodzinnego, jeżeli na przykład nie jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego albo po prostu chcemy mieć lekarza bliżej swojego miejsca zamieszkania. Można zmienić lekarza rodzinnego 2 razy w roku, jeżeli jednak zrobimy to kolejny raz, będziemy musieli ponieść określone koszty. Procedura zmiany lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest bardzo prosta – wystarczy u tego nowo wybranego lekarza wypełnić stosowny druk, jeżeli zmieniamy lekarza, a mamy nieletnie dzieci, od razu możemy wypełnić druk celem przeniesienia również ich do nowego lekarza. Nie jest konieczna procedura wypisywania się w gabinecie u poprzedniego lekarza, to już nowy lekarz się tym zajmie. Jeżeli jednak cierpimy na jakieś przewlekłe schorzenia i wskazane jest, aby dotychczas prowadzona dokumentacja medyczna znalazła się w posiadaniu naszego nowego lekarza rodzinnego, musimy zwrócić się do poprzedniego z prośba o dokonanie kserokopii dokumentacji.