Drogi szerzenia się zakażeń

Drogi szerzenia się zakażeń

Co to są drogi szerzenia się zakażeń? Najprościej mówiąc jest to sposób przenoszenia się patogennych drobnoustrojów ze źródła zakażenia na organizmy wrażliwe. W zależności od tego możemy dokonać podziału zakażeń według sposobu zainfekowania. Są to, więc: droga kontaktowa – gdzie do zakażenia dochodzi poprzez kontakt bezpośredni i pośredni. Kolejną jest droga kropelkowa – dochodzi do zakażenia drobnoustrojami znajdującymi się w aerozolu, powstające w trakcie mówienia, kaszlu, kichania oraz zabiegów wykonywanych w obrębie dróg oddechowych zakażonego pacjenta, takich jak: bronchoskopia, odsysanie, intubacja, fizykoterapia. Cząstki są w miarę duże i przenoszone są na odległość jednego metra. Następną drogą zakażenia jest droga powietrzno-pyłowa, gdzie skażone drobnoustrojami chorobotwórczymi cząstki kurzu są przenoszone przez prądy powietrza na znaczne odległości i mogą utrzymywać się w powietrzu przez dłuższy czas. Ostatnią drogą przenoszenia się zakażeń jest droga pokarmowa, dawniej nazywana feralno-oralną. W tym przypadku może dojść do zakażenia w podczas połknięcia zakażonego pokarmu bądź płynu. W taki sposób może dojść do zakażenia np. salmonellą, którą mogą być skażone jajka, drób bądź też woda. Do tych zakażeń częściej dochodzi w okresie letnim, gdyż temperatura ma wpływ na rozwój bakterii.