Czym są zaburzenia psychiczne?

Czym są zaburzenia psychiczne?

Zaburzenia psychiczne to stan cechujący osoby, których zachowanie znacznie odbiega od norm społecznych przyjętych przez daną kulturę i otoczenie. Zaburzenia są więc uznawane za jedną z chorób psychicznych. Osoba zdrowa psychicznie myśli jasno i trzeźwo, zachowuje się racjonalnie, nie ma większych kontaktów z nawiązywaniem poprawnych relacji z innymi osobami, poprawnie reaguje na bodźce i zachowuje się w sposób racjonalny. Osoby z zaburzeniami psychicznymi mają problem z poprawnym funkcjonowaniem w różnych aspektach życia codziennego. Często osoby takie nie potrafią radzić sobie z problemami i sytuacjami, które ich spotykają, są wycofane, izolują się od innych osób i nie potrafią normalnie funkcjonować. Czasem mają problemy nawet z najprostszymi rzeczami. Osoby takie często mają problemy emocjonalno – psychiczne, niemniej wiele ludzi potrafi bardzo dobrze „udawać”, a więc kamuflować swoje prawdziwe odczucia. To sprawia, że nie zawsze łatwo jest wykryć u kogoś pewnego rodzaju zaburzenia. Niemniej nie każdy potrafi wpasować się w otoczenie, dlatego też osoby, które cierpią na zaburzenia psychiczne wymagają rzecz jasna leczenia. Do zaburzeń psychicznych możemy zaliczyć wiele rodzajów, między innymi wyróżnia się zaburzenia seksualne, które mogą pojawić się w sytuacji, kiedy osoba odczuwa podniecenie po stosunku z inną osoba, która nie wyraziła na to zgody. To zaledwie jeden przykład, jednak z pewnością idealnie pokazuje on, że z zaburzeniami psychicznymi nie ma żartów.