Czym są choroby zakaźne

Czym są choroby zakaźne

Wszystkie choroby, które są spowodowane zakażeniem zaliczamy do chorób zakaźnych. Niektóre z nich mogą być zaraźliwe, natomiast w przypadku innych nie ma takiego niebezpieczeństwa. Do chorób zakaźnych możemy zaliczyć przede wszystkim odrę, anginę, tężec albo grypę. Szczególnie niebezpieczne są takie choroby, które wywołują epidemię. Na szczęście współczesna medycyna coraz lepiej sobie z tym radzi. Dawniej ogromne straty w ludności czyniła na przykład dżuma czy cholera. Jeśli prześledzimy historię średniowieczną, możemy zauważyć, że z powodu tej choroby wymierały nieraz całe wioski. Ogromne straty były też w ludności miejskiej. Bywało, że Europa po prostu pustoszała. Na szczęście tego typu choroby są już przeszłością. Na pewno przyczyniły się do tego szczepionki i nowoczesne leki, które są powszechnie dostępne, no może poza krajami afrykańskimi. Przebieg każdej choroby zakaźnej zaczyna się od momentu zakażenia. Następnie następuje kilkudniowy okres wylęgania choroby i dopiero wtedy można zaobserwować zwiastuny i objawy ogólne, które są czasem zasadniczym trwania choroby. Po tym okresie następuje czas zdrowienia. W przypadku chorób zakaźnych chodzi nie tylko o efektywne leczenie, ale równie istotne jest łagodzenie objawów. Tutaj przydaje się odpowiednia dieta, podawanie określonych witamin, higiena życia. Choroby zakaźne nadal są groźne, ale współczesna medycyna znalazła już na nie odpowiednie lekarstwa.