Ciemne znamiona barwnikowe

Ciemne znamiona barwnikowe

Znamiona barwnikowe, z którymi rodzimy się na skórze, wymagają specjalnej troski. Powinniśmy stosownie o nie zadbać, aby zapobiec nadmiernej ich ekspozycji na słońce. Jeśli znajdują się w części ciała normalnie w naszych warunkach klimatycznych okrytej ubraniem, wtedy nie ma problemu. Jeżeli jednak znamię umiejscowione jest na twarzy lub dłoni, niezbędne staje się podjęcie zdecydowanych kroków. Dlaczego? Takie miejsca są szczególnie wrażliwe. Nadmierna dawka promieniowania ultrafioletowego, uraz mechaniczny, podrażnienie środkiem chemicznym – mogą zainicjować zmiany nowotworowe. Dlatego osoby z tego typu zmianami powinny unikać długotrwałego przebywania na słońcu, zawsze stosować wysokiej jakości preparat ochronno – pielęgnacyjny z filtrem 50 UV, nie grać w gry ruchowe związane z odbijaniem piłki. Kiedy organizm przestaje rosnąć, proponuje się pacjentowi ze znamieniem przeszczep skóry. Wykorzystuje się w tym celu tkankę z pośladków pacjenta. W przypadku, kiedy znamię znajduje się w obrębie stawów (łokieć, palce, kolano) istnieje ryzyko, że po operacji nie będę one działały już tak sprawnie, jak wcześniej. Decyzja o przeprowadzeniu zabiegu zawsze jest podejmowana indywidualnie i nie można kierować się innymi przypadkami. Trzeba przemyśleć wszystkie za i przeciw, zanim podejmie się nieodwracalne czynności.