Anoreksja – jadłowstręt psychiczny

Anoreksja – jadłowstręt psychiczny

Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny może występować w różnym wieku, pojawia się u osób różnej płci, choć częściej choroba ta dotyka jednak kobiety, na ogół te, które znajdują się w okresie pokwitania. Osoba chora na anoreksję odczuwa silny jadłowstręt psychiczny, co powoduje zmniejszanie ilości przyjmowanych pokarmów. Osoby z anoreksją często spożywają tylko wybrane przez siebie pokarmy, dodatkowo w niedużych ilościach. Czasem osoba, u której anoreksja rozwinęła się w znacznym stopniu, w ogóle odmawia przyjmowania jakichkolwiek pokarmów, czasem również reaguje na jedzenie wymiotami; osoby takie bardzo często ograniczają się tylko do spożywania płynów. Oczywiście u osób chorych na anoreksję prędzej czy później dochodzi do wyniszczenia i wycieńczenia organizmu, dlatego anoreksja jest chorobą, którą trzeba jak najszybciej leczyć. Zwlekanie może doprowadzić nawet do śmierci z wycieńczenia organizmu. Poza tym anoreksja powoduje duże zmiany w psychice osoby chorej, a także może przyczynić się do innych poważnych chorób. Osoby z anoreksją są osłabione, często bardzo blade, wychudzone, mają poszarzałą cerę, często wypadają im włosy. Stan zdrowia takiej osoby, zarówno fizyczny jak i psychiczny jest więc bardzo zły. Jeśli anoreksja nie jest leczona, to aż w 20 procentach przypadków będzie prowadzić do śmierci. Anoreksja może powodować także stany depresyjne, mniejsze lub większe, które mogą prowadzić do samo okaleczania się a nawet do prób samobójczych.