O nas

 

Polskie Stowarzyszenie Pacjentów z chorobą Wilsona

Stowarzyszenie powstało przy II Klinice Neurologii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pierwsze założycielskie spotkanie odbyło się w Warszawie 4 listopada 2006 r. Skupia ono osoby z Chorobą Wilsona, ich rodziny, lekarzy, pielęgniarki, terapeutów. Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwijanie samopomocy wśród osób z Chorobą Wilsona oraz ich rodzin, co ma na celu wymianę doświadczeń związanych z radzeniem sobie z chorobą a także lepsze poznanie specyfiki choroby.

Aktualnie Stowarzyszenie liczy 72 członków.

16/06/2010 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia dla Pacjentów z Chorobą Wilsona.

Na zebraniu podjęto decyzję o stworzeniu strony internetowej dla pacjentów, decyzją uchwał zatwierdzono roczną składkę członkowską w stowarzyszeniu  wysokości 30 zł rocznie oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2009.

 

Rachunek bankowy Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobą Wilsona:

Bank MILLENIUM: 28 1160 2202 0000 0001 5244 8410


 

Aktualne Władze Stowarzyszenia:


Zarząd:

Prezes Janusz Skopowski

Vice-Prezes Tomasz Litwin


Członkowie Zarządu:

Grzegorz Chabik

Marta Targowska


Skarbnik:

Małgorzata SłonawskaKomisja Rewizyjna:

Beata Tarnacka

Maria Rodo

Magdalena PilikowskaStatut stowarzyszenia